Girls 18-23 y.o. Brides 23-35 y.o. Women 35+ y.o.
|
Olga
Artus

41y.o.
Belarus
Minsk
Olga
Hanina

44y.o.
Belarus
Novopolotsk
Viktoriya
Krizhevich

35y.o.
Belarus
Mogilev

Belorussian women 35...

Irina
Zhurid

37y.o.
Belarus
Minsk
Irina

50y.o.
Belarus
Minsk
Olga
Artus

41y.o.
Belarus
Minsk
Zhanna
Volkovich

38y.o.
Belarus
Brest
Olga
Saprikina

43y.o.
Belarus
Brest
Irena
Starchenkova

41y.o.
Belarus
Gomel
Svetlana
Kapustina

38y.o.
Belarus
Minsk
Lidiya
Pahay

50y.o.
Belarus
Grodno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >